Vytváří hydroizolační clonu formou napuštění zdiva vodoodpudivými nebo vodonepropustnými materiály.

Po provedení krémové injektáže vzniká ve zdivu při reakci s podkladem hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě. Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Vzlínání vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva ve cloně a samozřejmě i nad hydroizolační clonou. S našimi vysoušeči můžete proces vysychání ještě urychlit. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry a neobsahuje žádné pomocné organické látky.

Nízkotlaká injektáž silikonovým krémem

Výhody chemické injektáže